ร่วมงานกับเรา  
 

บริษัทไทร์ คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา

  วิศวกรโยธา
  วิศวกรไฟฟ้า
  สถาปนิก
  ผู้ควบคุมงานโยธา-สถาปัตย์
  ธุรการโครงการ
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณวาสนา องค์ลอย
บริษัท ไทร์ คอนสตรัคชั่น แมนเนชเม้นท์ จำกัด
TEL. 0-2261-3900-2 FAX. 0-2261-3903
E-mail : TCMTHAI@yahoo.com Website WWW.T-CM.CO.TH
ติดต่อในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น. และในวันเสาร์ เวลา 9.00-15.00 น.