ซีพี ทาวเวอร์ 2 (ถนนสุรวงศ์)

อาคารสำนักงานสูง 27 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น และลานจอดรถ 9 ชั้น ผนังภายนอกเป็นกระจก.

เจ้าของโครงการ : บริษัท ซีพีแลนด์ จำกัด และ
    บริษัท เอ.ไอ.จี จำกัด
ผู้ออกแบบโครงการ : บริษัท แอลดี ดีไซน์ จำกัด
ออกแบบภายใน :  - 
ผู้รับเหมาโครงการ : บริษัท ศรีนครการโยธา จำกัด
มูลค่าโครงการ : 550 ล้านบาท
พื้นที่ก่อสร้าง : 24,756 ตารางเมตร
วันเริ่มงาน : 32 เดือน
ระยะเวลาก่อสร้าง : -
วันแล้วเสร็จ : 30 เมษายน 2537


 
 
ข้อคิดเห็น : - เป็นโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า ซึ่ง CP LAND เป็นเจ้าของโครงการเมื่อดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 12 ชั้น มีการแก้ไขแบบเนื่องจากทาง บริษัท ประกันชีวิต AIA เข้ามาเช่าพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด ทาง TCM ได้มีโอกาสร่วมทำงานกับบริษัท Consultant การแก้ไขแบบก่อสร้างจาก AIA ซึ่งเข้ามาตรวจทุกขั้นตอนของการทำงาน