ธนาเพลส (ลาดพร้าว ซอย 71)

อาคารที่พักอาศัย 12 อาคาร อาคารพาณิชย์ 137 ห้อง ลานจอดรถ 11 ชั้น 1 อาคาร
และสระว่ายน้ำ

เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกแบบโครงการ : บริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน)
ออกแบบภายใน :  -
ผู้รับเหมาโครงการ : บริษัท สยามซินเทค จำกัด
มูลค่าโครงการ : 550 ล้านบาท
พื้นที่ก่อสร้าง : อาคารพาณิชย์ 24,284 ตารางเมตร
ที่พักอาศัย 62,504 ตารางเมตร
ลานจอดรถ 73,504 ตารางเมตร
วันเริ่มงาน : -
ระยะเวลาก่อสร้าง : 40 เดือน
วันแล้วเสร็จ : 30 มิถุนายน 2539