อาคารสระว่ายน้ำ โรงเรียนอำนวยศิลป์


อาคารสระว่ายน้ำสูง 3 ชั้น ประกอบด้วย ห้องพักครู, ห้องเรียนบัลเลต์ และสำนักงาน

เจ้าของโครงการ : โรงเรียนอำนวยศิลป์
ผู้ออกแบบโครงการ : บริษัท แอดวานซ์ โอเรียลเต็ล กรุ๊ป จำกัด. 
ออกแบบภายใน : -
ผู้รับเหมาโครงการ : บริษัท เอส. เอส. ซวน(แบงค็อค) จำกัด
มูลค่าโครงการ : 22.5 ล้านบาท
พื้นที่ก่อสร้าง : 2,060 ตารางเมตร
วันเริ่มงาน : -
ระยะเวลาก่อสร้าง : 17 เดือน
วันแล้วเสร็จ : 31 มีนาคม 2543