อาคาร ออลซีซั่น เพลส


งานตกแต่งภายในส่วนร้านค้าปลีก 3 ชั้น

เจ้าของโครงการ : บริษัทออลซีซั่น พร็อพเพอตี้จำกัด
ผู้ออกแบบโครงการ :  
ออกแบบภายใน : บริษัท อาร์ดีจี แปลนนิ่งแอนด์ ดีไซน์ จำกัด
ผู้รับเหมาโครงการ : บริษัท ไอบีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
มูลค่าโครงการ :  
พื้นที่ก่อสร้าง : 13,000 ตารางเมตร
วันเริ่มงาน : พฤษภาคม 2545
ระยะเวลาก่อสร้าง : 7 เดือน
วันแล้วเสร็จ : มกราคม 2546