BDF PLANT RENOVATION                       

งานปรับปรุงโรงงาน บริษัท ไบเออร์สด็อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าของโครงการ : Beiersdorf (Thailand) Co.,Ltd.
ผู้ออกแบบโครงการ : Tectonics Architects Co.,Ltd.
ออกแบบภายใน : -
ผู้รับเหมาโครงการ : Engcon Co.,Ltd.
มูลค่าโครงการ : 50 ล้านบาท
พื้นที่ก่อสร้าง : -
วันเริ่มงาน : -
ระยะเวลาก่อสร้าง : 9  เดือน
วันแล้วเสร็จ : สิงหาคม 2546