โรงแรม มาเจสติก แกรนด์ (สุขุมวิท ซอย 2)

อาคารโรงแรมสูง 24 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

เจ้าของโครงการ : บริษัท มาเจสติก แกรนด์ จำกัด
ผู้ออกแบบโครงการ : ISO Group Co.,Ltd. 
ออกแบบภายใน : -
ผู้รับเหมาโครงการ : K-Tech Construction & Engineering Co.,Ltd.   
มูลค่าโครงการ : 450 ล้านบาท  
พื้นที่ก่อสร้าง : 19,000 ตารางเมตร
วันเริ่มงาน : 30 กันยายน 2545
ระยะเวลาก่อสร้าง : -
วันแล้วเสร็จ : 30 ธันวาคม 2547


 
 
ข้อคิดเห็น : -โครงการมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ก่อสร้างใช้สอยจากอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า เป็นโรงแรม ทำให้งานการบริหารก่อสร้างหนักไปในเรื่องของการแก้ไขแบบโครงสร้าง และการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบใหม่ หลังจากแล้วเสร็จโครงการนี้เจ้าของโครงการ ได้รับความสำเร็จในธุรกิจโรงแรมเป็นอย่างดี