โรงพยาบาลสมิติเวช (สุขุมวิท)

โรงพยาบาลขนาด 58 เตียง สูง 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร (สุขุมวิท 49)

เจ้าของโครงการ : บริษัท เออร์วิ่ง เชอริเดน เอส อี จำกัด &
    บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกแบบโครงการ : บริษัท ทีค จำกัด
ออกแบบภายใน : -
ผู้รับเหมาโครงการ : บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลน์ จำกัด
มูลค่าโครงการ : 246 ล้านบาท
พื้นที่ก่อสร้าง : 14,061 ตารางเมตร
วันเริ่มงาน : 8 กันยายน 2546
ระยะเวลาก่อสร้าง : 20 เดือน
วันแล้วเสร็จ : -


 
 
ข้อคิดเห็น : - งานบริหารงานก่อสร้างส่วนต่อขยายของอาคารโรงพยาบาล เพื่อต่อเชื่อมกับอาคารเดิม ซึ่งมีระบบวิศวกรรมและสื่อสารรวมถึงระบบทางการแพทย์ เชื่อมโยงกับกลุ่มอาคารเดิม ที่เปิดใช้บริการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ในการดำเนินงานของ TCM มีหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติตามแผนงาน , วิธีการและขั้นตอนการบริหารงานก่อสร้างของตัวแทนเจ้าของโครงการ