โรงพยาบาลสายไหม

อาคารโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง สูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร

เจ้าของโครงการ : บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด
ผู้ออกแบบโครงการ : บริษัท สถาปนิก 110 จำกัด
ออกแบบภายใน : -
ผู้รับเหมาโครงการ    
- ผู้รับเหมางานเสาเข็มเจาะ : บริษัท สแตนไพล์ จำกัด
- ผู้รับเหมางานโครงสร้างและงานระบบ : บริษัท เวสท์คอน จำกัด
- ผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร : บริษัท ธนุปต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
มูลค่าโครงการ : 293,798,605 บาท
พื้นที่ก่อสร้าง : 27,305 ตารางเมตร
วันเริ่มงาน : 10 สิงหาคม 2546
ระยะเวลาก่อสร้าง : 19 เดือน 
วันแล้วเสร็จ : -