โรงแรม บันยันทรี

ปรับปรุงและตกแต่งภายในโรงแรมบันยันทรี ประกอบด้วย Banquet Hall , Club Lounge & Spa , Main Kitchen Phase 1 & Security Office , Residence Unit - THIN ชั้น 23 - 32 , Residence Unit - FAT ชั้น 15 - 18

เจ้าของโครงการ : บริษัท ไทวา พลาซ่า จำกัด
ตัวแทนเจ้าของโครงการ : Laguna Resorts & Hotels Public Co.,Ltd.
ผู้ออกแบบโครงการ : Laguna Resorts & Hotels Public Co.,Ltd.
ออกแบบภายใน : Laguna Resorts & Hotels Public Co.,Ltd.
ผู้รับเหมาโครงการ : บริษัท เคพีเค ควอลลิตี้ เซอร์เวย์ ไทยแลนด์ จำกัด
มูลค่าโครงการ : -
พื้นที่ก่อสร้าง : -
วันเริ่มงาน : -
ระยะเวลาก่อสร้าง : -
วันแล้วเสร็จ : -