อาคารที่ทำการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัย

อาคารโครงเหล็กรูปพรรณสูง 5 ชั้น

เจ้าของโครงการ : คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ผู้ออกแบบโครงการ    
- งานสถาปัตย์ : บริษัท เอ อาร์ เบย์ จำกัด (ARbay)
- งานโครงสร้าง : บริษัท อาร์คิเทคเชอแรล เอ็นจิเนียริ่ง 49 จำกัด
- งานระบบ : บริษัท อี อี ซี เอ็นจิเนียรี่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
- งานตกแต่งภายใน : บริษัท พี 49 ดีไซน์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
ออกแบบภายใน : -
ผู้รับเหมาโครงการ : บริษัท รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) จำกัด
มูลค่าโครงการ : -
พื้นที่ก่อสร้าง : 1,700 ตารางเมตร
วันเริ่มงาน : -
ระยะเวลาก่อสร้าง : -
วันแล้วเสร็จ : -