มูลนิธิคึกฤทธิ์

หอแสดงนิทรรศการ และห้องสมุด สูง 2 ชั้นครึ่ง โครงสร้างเป็น คสล. จำนวน 1 หลัง

เจ้าของโครงการ : มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ฯ
ผู้ออกแบบโครงการ    
- งานสถาปัตย์ : บริษัท ดีไซน์ ไซนส์ จำกัด
- งานโครงสร้าง : บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเชียเคโนโลยี จำกัด
- งานระบบ : บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเชียทคโนโลยี จำกัด
ออกแบบภายใน : -
ผู้รับเหมาโครงการ    
- งานก่อสร้าง : กิจการร่วมค้า พี เจ เอ็ม - ราชา
- งานระบบลิฟต์ : บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- งานจัดนิทรรศการ : บริษัท แปลนโมทีฟ จำกัด
- งานภูมิสถาปัตย์ : บริษัท ปั้นสวน จำกัด
มูลค่าโครงการ : -
พื้นที่ก่อสร้าง : -
วันเริ่มงาน : -
ระยะเวลาก่อสร้าง : 12 เดือน
วันแล้วเสร็จ : -