ดุลภา ฮิลล์ , อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

บ้านพักอาศัย 2 อาคาร ประกอบด้วย : อาคาร คสล. สูง 3 ชั้น และ สูง 4 ชั้น

เจ้าของโครงการ : บริษัท ดุลภากร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผู้ออกแบบโครงการ : คุณปริญญา ยันตพร
ออกแบบภายใน : บริษัท อาร์คิไทป์ กรุ๊ป จำกัด
ผู้รับเหมาโครงการ : บริษัท สหเจริญทรัพย์ การก่อสร้าง 2003 จำกัด
มูลค่าโครงการ : -
พื้นที่ก่อสร้าง : 4,717 ตารางเมตร
วันเริ่มงาน : 4 มกราคม 2560
ระยะเวลาก่อสร้าง : -
วันแล้วเสร็จ : -