โรงพยาบาลอินทรารัตน์

อาคารสถานพยาบาล คสล. ขนาด 152 เตียง สูง 9 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ลิฟต์ 8 ตัว

เจ้าของโครงการ : บริษัท โรงพยาบาลอินทรารัตน์ จำกัด
ผู้ออกแบบโครงการ : บริษัท ทีค จำกัด
ออกแบบภายใน : บริษัท ลีโอ อินเตอร์เนชั่นแนล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด
วิศวกรโครงสร้าง : บริษัท เค.ซี.เอส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
วิศวกรระบบวิศวกรรม : บริษัท พาส แอด จำกัด
ผู้รับเหมาโครงการ : บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
วันเริ่มงาน : -
ระยะเวลาก่อสร้าง : -
วันแล้วเสร็จ : -