เจ. เอส. ศรีราชา เซอร์วิส อพาร์เม้นท์ , อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น มีชั่นใต้ดิน 1 ชั้น และชั้นดาดฟ้า

เจ้าของโครงการ : บริษัท เจ. เอส. ศรีราชาโฮลดิ้ง จำกัด
ผู้ออกแบบโครงการ : บริษัท ไอ วิว ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด
วิศวกรโครงสร้าง : บริษัท อุมบาว์ จำกัด
วิศวกรงานระบบ : บริษัท เอ แอนด์ อี ดิเวลลัพเพอร์ จำกัด
ผู้รับเหมาโครงการ : บริษัท กรีไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด
พื้นที่ก่อสร้าง : 5,709 ตารางเมตร
วันเริ่มงาน : 15 กันยายน 2560
ระยะเวลาก่อสร้าง : -
วันแล้วเสร็จ : -