อาคารสถานศึกษา

อาคารเรียนและปฏิบัติการ
ณ โรงพยาบาลชลประทาน
 
สระว่ายน้ำโรงเรียนอำนวยศิลป์
อาคารต้นแบบการจัดการศึกษา
โรงเรียนสาธิต มศว.(ฝ่ายประถม) - ระยะที่ 1
   
 
ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา
โครงการเพชรในตม มศว. ประสานมิตร
อาคารนวัตกรรมและสื่อสารสังคม
มศว. ประสานมิตร

อาคารราชการ

 

อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ

สภาสถาปนิก
 
 
อาคารที่ทำการคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัย
อาคารสถาบันคึกฤทธิ์