อาคารสำนักงาน

อาคารสำนักงานมโนศริกุล
   
ซีพี ทาวเวอร์ 2 (ถนนสุรวงศ์)
เอสโซ่ทาวเวอร์ และวิบูลย์ธานี ทาวเวอร์