เจ. เอส. ศรีราชา เซอร์วิส อพาร์เม้นท์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 

   
โรงพยาบาลอินทรารัตน์

ดุลภา ฮิลล์ , อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

   
Filbert 9 , ซอยทองหล่อ 9
อาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข
โรงพยาบาลชลประทาน
บ้านโลจนะโกสินทร์

ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
โรงพยาบาลชลประทาน(ระยะที่2)