อาคารต้นแบบการจัดการศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว.

(ฝ่ายประถม) ระยะที่ 1


ก่อสร้างอาคารเรียน สูง 10 ชั้น พร้อมที่จอดรถ 3 ชั้น และโรงละคร


เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ผู้ออกแบบ : นาย ดิสสกร กุนธร
นาย ไพโรจน์ เอี่ยมธาราชัย
ออกแบบภายใน : -
ผู้รับเหมา : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
มูลค่าโครงการ : 247,490,000 บาท (เฟสที่ 1)
พื้นที่ก่อสร้าง : 28,745.80 ตารางเมตร (เฟสที่ 1)
วันเริ่มงาน : 27 กรกฎาคม 2550
ระยะเวลาก่อสร้าง : 780 วัน
วันแล้วเสร็จ : 13 กันยายน 2552


 
 
ข้อคิดเห็น : โครงการนี้เป็นโครงการแรกที่ทาง TCM ได้ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ด้วยการ ชนะการประกวดราคา จากการร่วมงาน ในครั้งนี้ ทำให้ TCM ได้เรียรู้ กฎระเบียบ และแนวทาง ในการทำงาน ร่วมกับหน่วยงานราชการ และสามารถ เรียนรู้การปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี จนได้รับความไว้วางใจ จากทางมหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการ โครงการอื่นๆ ตามมา