SUNDAY MALL (จตุจักร)

Shopping Mall จำนวน 4 ชั้น และดาดฟ้า 1 ชั้น

เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนสารสมบัติพัฒนา จำกัด
ผู้ออกแบบโครงการ : คุณวีระ ถนอมศักดิ์
ออกแบบภายใน : บริษัท ฆราปนิก จำกัด
ผู้รับเหมาโครงการ : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
มูลค่าโครงการ : 550 ล้านบาท
พื้นที่ก่อสร้าง : 47,421 ตารางเมตร
วันเริ่มงาน :  
ระยะเวลาก่อสร้าง :  
วันแล้วเสร็จ :