สำนักงานสภาสถาปนิก (พระรามเก้า ซอย 36)


ก่อสร้างอาคารสำนักงานของสภาสถาปนิก โครงสร้างเป็น คสล. สูง 3 ชั้น มีดาดฟ้าและหลังคา

เจ้าของโครงการ : สภาสถาปนิก

ผู้ออกแบบ

   
- งานสถาปัตย์ : นิติบุคคลร่วม กฤษฎา และ เอ อาร์ เบย์
- งานโครงสร้าง : บริษัท K.C.S & ASSOCIATES จำกัด
- งานระบบ : บริษัท UTHAI CONSULTANT จำกัด
- งานตกแต่งภายใน :

บริษัท INTERIOR DESIGN FARM

  : บริษัท MINIMAL - IST จำกัด
- งานเรขานิเทศ : บริษัท G49 จำกัด
- งานภูมิสถาปัตย์ : อ.วีระพันธ์ ไพศาลนันท์
ออกแบบภายใน : -
ผู้รับเหมา : บริษัท นันทวัน จำกัด
มูลค่าโครงการ : 95,830,594.58 บาท
พื้นที่ก่อสร้าง : 2,600 ตารางเมตร
วันเริ่มงาน : 23เมษายน 2552
ระยะเวลาก่อสร้าง : 8 เดือน
วันแล้วเสร็จ : 18 ธันวาคม 2552